ฟังเพลงล้านนาออนไลน์

# ชื่อเพลง ศิลปิน ชื่ออัลบั้ม ฟังเพลง/ข้อมูลเพลง
1 ปิงเอยแม่ข้า ณัฐฐา พรหมมินทร์ สาวงาม...กำเมือง...เรืองเลา
2 ไปไกล๋ๆ ณัฐฐา พรหมมินทร์ สาวงาม...กำเมือง...เรืองเลา
3 สี่ล้อแดง ณัฐฐา พรหมมินทร์ สาวงาม...กำเมือง...เรืองเลา
4 กระทงใบตอง ณัฐฐา พรหมมินทร์ สาวงาม...กำเมือง...เรืองเลา
5 กึ๊ดเติงหา ณัฐฐา พรหมมินทร์ สาวงาม...กำเมือง...เรืองเลา
6 สาวงาม...กำเมือง...เรืองเลา ณัฐฐา พรหมมินทร์ สาวงาม...กำเมือง...เรืองเลา
7 เสียงซอสั่งสาว สืบสายลายเมือง บรรเลงพลงม่วนใจ๋ 3 ม่วนนันป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
8 สาวล่องใต้ สืบสายลายเมือง บรรเลงเพลงม่วนใจ๋ 3 ม่วนนันป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
9 ปิ๊กเต๊อะมาลี สืบสายลายเมือง บรรเลงเพลงม่วนใจ๋ 3 ม่วนนันป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
10 บ่าวเคิ้น สืบสายลายเมือง บรรเลงเพลงม่วนใจ๋ 3 ม่วนนันป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
11 นกแล สืบสายลายเมือง บรรเลงเพลงม่วนใจ๋ 3 ม่วนนันป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
12 ลุงอดผ่อบ่ได้ สืบสายลายเมือง บรรเลงเพลงม่วนใจ๋ 3 ม่วนนันป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
13 รำวงแม่ปิง สืบสายลายเมือง บรรเลงเพลงม่วนใจ๋ 3 ม่วนนันป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
14 หล่อจริงน๊ะกานดา สืบสายลายเมือง บรรเลงเพลงม่วนใจ๋ 3 ม่วนนันป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
15 หมู่เฮาจาวเหนือ สืบสายลายเมือง บรรเลงเพลงม่วนใจ๋ 3 ม่วนนันป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
หน้า | 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ]