วิสัยทัศน์สำนักหอสมุด : เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) Vision: Chiang Mai University Library is a leading learning center in support of the University of Excellence
 
บริการเอกสารมรดก

       เอกสารมรดกที่มีให้บริการที่งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ ชั้น ๔ ได้แก่ คัมภีร์ใบลาน พับสาและสมุดข่อย มีจำนวนทั้งหมด ๑,๐๖๔ เรื่องเป็นเอกสารบันทึกข้อมูลและความรู้ต่างๆ แบ่งเป็น ๒๑ หมวด ได้แก่

  ๑.พระวินัย ๑๑.นิยายธรรม ๒๑.อื่นๆ
  ๒. พระสุตตันตปิฎก ๑๒.นิยายนิทานพื้นบ้าน  
  ๓.พระอภิธรรม ๑๓.ตำนานทางพุทธศาสนา  
  ๔.คัมภีร์ภาษาบาลี ๑๔.ตำนานเมือง/ราชวงศ์  
  ๕.บทสวดมนต์ ๑๕.กฎหมาย  
  ๖.อานิสงฆ์ ๑๖.ตำราอักษรศาสตร์  
  ๗.ชาดก ๑๗.กวีนิพนธ์ร้อยกรอง  
  ๘.โอวาทคำสอน ๑๘.ตำราโหราศาสตร์  
  ๙.ประเพณีพิธีกรรม ๑๙. ตำรายา  
  ๑๐.ธรรมทั่วไป ๒๐.รวมหลายหมวด (ระบุชื่อหมวด)  

       จัดเก็บในลักษณะชั้นปิด ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด โดยจัดให้ยืมอ่านในบริเวณห้องบริการข้อมูลภาคเหนือเนื่องจากเป็นเอกสารต้นฉบับตัวเขียนที่มีคุณค่าและหาได้ยาก จึงต้องบำรุงรักษาไว้เพื่อป้องกันมิให้เสื่อมสภาพ และจัดให้มีถุงมือไว้ให้แก่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการเพื่อป้องกันน้ำมันจากรอยนิ้วมือ อาจทำให้เอกสารมรดกเสื่อมสภาพเร็วขึ้น

 
   
   
 
       
       
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550

 


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์ศูนย์สนเทศภาคเหนือ โดย งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงต้นฉบับ

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-4514, 0-5394-4517 :: email: ntic@lib.cmu.ac.th

Copyright 2007, Chiang Mai University Library. All rights reserved
:: best view at 1024 x 768 pixels ::