กึ๊ดเติงหา

ฟังเพลงล้านนาออนไลน์ - ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเพลง กึ๊ดเติงหา
ศิลปิน ณัฐฐา พรหมมินทร์
อัลบั้ม สาวงาม...กำเมือง...เรืองเลา

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอขอบพระคุณ  คุณยุพาจิต (ณัฐฐา) พรหมมินทร์ (โทร. 081-7165071)

เจ้าของลิขสิทธิ์เพลงชุด สาวงาม...กำเมือง...เรื่องเล่า ที่กรุณาอนุญาตให้นำเพลงชุดนี้   

เผยแพร่บนเว็บไซต์ของศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่