บ่าวเคิ้น

ฟังเพลงล้านนาออนไลน์ - ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเพลง บ่าวเคิ้น
ศิลปิน สืบสายลายเมือง
อัลบั้ม บรรเลงเพลงม่วนใจ๋ 3 ม่วนนันป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง

 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอขอบพระคุณ  คุณคมสันต์ นันธิ  คุณธนชัย สุขอัตตะ แห่งสืบสายลายเมือง

เจ้าของลิขสิทธิ์เพลงชุด บรรเลงเพลงม่วนใจ๋ 3 ม่วนนันป๋าเวณีปีใหม่เมือง ที่กรุณาอนุญาตให้นำเพลงชุดนี้   

เผยแพร่บนเว็บไซต์ของศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่