คลิกเพื่อดูข้อมูลผู้รู้ทั้งหมด
 
 
   
   
 
  นางจันทรา กันทะยศ
 
 
 
ค้าขาย
 
 
บ้านเลขที่ 304 หมู่ที่ 5 บ้านก่อ ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
 
 
084-1775-094
 
 
  แคบไข