Find Picture of      By     
Thai Version English Version
หน้าแรก
       
 
ดูภาพตามหมวดหมู่ ความเป็นมา บุญเสริม สาตราภัย อดีตล้านนาจากภาพถ่าย ผู้มีอุปการะคุณ เพิ่มรูปของคุณ ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  
  สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 ทรงเสด็จพระราชดำเนินวัดพระพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน
กลับไปหน้าแสดงรายการภาพ  

คลิกที่รูปด้านบนเพื่อดูรูปขนาดใหญ่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 ทรงเสด็จพระราชดำเนินวัดพระพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ เชียงใหม่
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี; วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร; ลำพูน
รำไพพรรณี, สมเด็จพระนางเจ้า, 2447-2527

สมเด็จพระนางรำไพพรรณีพระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 ทรงเสด็จพระราชดำเนินวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เมื่อพ.ศ. 2510
            สมเด็จพระนางรำไพพรรณีพระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 ทรงเสด็จพระราชดำเนินวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ปรากฎเฉพาะปีพุทธศักราช 2510 ตามสมุดทรงเยี่ยมของทางวัดในครั้งนั้น วัดพระธาตุหริภุญชัยมีพระเทพมุณีเป็นเจ้าอาวาสวัด สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ทรงเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่วิหารหลวงแล้วจุดธูปเทียน กราบนมัสการพระประธานในวิหารหลวง และพระราชดำเนินทอดพระเนตร จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กราบบังคมทูลนำน้ำทิพย์จากดอยขะม้อขึ้นถวายให้สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ทรงบรรจุน้ำทิพทย์ลงในหม้อ เพื่อนำขึ้นสรงองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย หลังจากกราบนมัสการองค์พระธาตุหริภุญชัยทรงพระราชดำเนินทอดพระเนตร สิ่งสำคัญภายในวัดรวมถึงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดลำพูน ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารเป็นที่รวบรวมวัตถุโบราณจำนวนมาก หลังจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 ทรงเสด็จพระราชดำเนินอำเภอป่าซาง และเสด็จพระราชดำเนินกลับ

รายการอ้างอิง
พระศรีธรรมโสภณ. (2550). สมุดภาพโบราณวัดพระธาตุหริภุญชัย. เชียงใหม่ :
            สันติภาพแพ็คพริ้นท์.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.สำนักหอสมุด
เชียงใหม่
ntic@lib.cmu.ac.th
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน
นเรนทร์ ปัญญาภู, ผู้รวบรวมข้อมูล
2510
image/jpeg(.jpeg .jpe .jpg)
1 ภาพ; ขาวดำ; 5x7 นิ้ว
HLP-LP-RL015
© ห้องฮูปหละปูน
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่น ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้
 
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์และฐานข้อมูลภาพล้านนาในอดีต โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง

     
     
  Copyright © 2008 Northern Thai Information Center (NTIC), Chiang Mai University. All Rights Reserved.
239 Huay Kaew Rd., Mueang District , Chiang Mai, Thailand 50200
Tel. 0 5394 4514, 0 5394 4517
ntic@lib.cmu.ac.th
 
/* */