งานก่อสร้างในส่วนศาลาเสด็จพระราชดำเนิน พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เมื่อพ.ศ. 2504

   
 

พระตำหนังภูพิงค์ราชนิเวศน์ พ.ศ. 2551 บริเวณองค์พระตำหนักที่ประทับ มองเห็นบันไดทางพระราชดำเนินขึ้นสู่พระตำหนัก ซึ่งเป็นเขตหวงห้ามไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินขึ้นไปได้ ด้านหน้าพระตำหนัก ปัจจุบันเป็นสนามหญ้าและสวนดอกไม้