งานปอยหลวง

ID: 
091
ประเภท: 
ค่าวฮ่ำ
หมวดหมู่: 
ประเพณีและวัฒนธรรม
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “งานปอยหลวง” กล่าวถึงงานปอยหลวง ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อฉลองสิ่งก่อสร้างภายในวัดที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว เช่น โบสถ์ วิหาร ศาลา กำแพง โรงครัว เป็นต้น เมื่อทางวัดแจ้งความประสงค์ที่จะปลูกสร้างสิ่งใดในวัด เจ้าอาวาสก็จะแจ้งแก่ศรัทธา เพื่อรวบรวมทุนทรัพย์ในการสร้าง โดยเป็นการทำบุญตามจิตศรัทธา บ้างก็ร่วมทานตุง ทานปราสาท เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะทำการฉลอง โดยการร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำงานบุญเชื่อว่าจะสามารถอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงลับได้ และเพื่อเป็นกุศลให้เกิดในภพภูมิที่ดี
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้