ข้อคิดจากก้อนอิฐธรรมดา

ID: 
004
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
ม้าย่ำไฟ
หมวดหมู่: 
ปกิณกะ
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “ข้อคิดจากก้อนอิฐธรรมดา” กล่าวถึงการเปรียบชีวิตของมนุษย์กับก้อนอิฐที่ถูกนำไปใช้ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เพราะแม้จะเป็นก้อนอิฐเหมือนกันหากถูกนำไปใช้ต่างกันก็ทำให้ถูกมองต่างกันได้ เช่นเดียวกับชีวิตมนุษย์ หากเราประพฤติดีผู้คนก็จะชื่นชม นิยมชอบ หากประพฤติไม่ดีก็จะไม่เป็นที่รักที่ชอบของคนรอบข้าง
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้