ก ไก่ – ฮ นกฮูก

ID: 
001
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
วิงวอน
หมวดหมู่: 
ปกิณกะ
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “ก ไก่ - ฮ นกฮูก” เป็นบทท่องอาขยานอักษรพยัญชนะ ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก ซึ่งเป็นการท่องบทเป็นภาษาคำเมืองล้านนา ที่มีคำคล้องจอง สละสลวย และมีความไพเราะ เป็นวรรณกรรมที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือที่ควรค่าต่อการเผยแพร่ในรูปแบบฉบับของล้านนา
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้