คลิกเพื่อดูข้อมูลผู้รู้ทั้งหมด
 
 
   
   
 
  นางบัวจันทร์ นนทวาสี
 
 
 
ค้าขาย
 
 
บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 4 บ้านสันทรายหลวง ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 
 
0-5339-6161
 
 
  ข้าวแต๋น