คลิกเพื่อดูข้อมูลผู้รู้ทั้งหมด
 
 
   
   
 
  นางน้อย จำรัส
 
 
 
ค้าขาย
 
 
บ้านเลขที่ 214/22 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
 
 
053-200-095
 
 
  ยำผักกุ่มดอง
  ยำผักจุมปา
  ยำเตา