คลิกเพื่อดูข้อมูลผู้รู้ทั้งหมด
 
 
   
   
 
  นางทักษนันท์ อนรรฆพฤฒ
 
 
 
ค้าขาย
 
 
บ้านเลขที่ 214/22 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
 
 
089-6367302, 084-6879205
 
 
  ขนมกล้วย
  ขนมตาล
  ขนมฟักทอง
  ขนมมันสำปะหลัง
  ขนมศิลาอ่อน
  ขนมเทียน
  ขนมแตงไทย