คลิกเพื่อดูข้อมูลผู้รู้ทั้งหมด
 
 
   
   
 
  นางถนอมศรี น้อยหล้า
 
 
 
ค้าขาย
 
 
บ้านเลขที่ 101/1 หมู่ที่ 5 บ้านดอนปีน ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
 
 
084-885-4297, 084-609-0229
 
 
  ข้าวควบ