คลิกเพื่อดูข้อมูลผู้รู้ทั้งหมด
 
 
   
   
 
  นางเอื้อมพร วรรณแดง
 
 
 
ทำน้ำหนัง
 
 
บ้านเลขที่ 65/1 หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่ ต. แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
 
 
081-765-0192
 
 
  น้ำหนัง