คลิกเพื่อดูข้อมูลผู้รู้ทั้งหมด
 
 
   
   
 
  นายอุทิตย์ เป็งมล
 
 
 
ทำเหมี้ยง
 
 
บ้านเลขที่ 12/1 หมู่ที่ 6 บ้านพระพุทธบาทสี่รอย อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50330
 
 
 
 
  หัวน้ำเหมี้ยง
  เหมื้ยง