คลิกเพื่อดูข้อมูลผู้รู้ทั้งหมด
 
 
   
   
 
  นางอัมพร โมฬีพันธ์
 
 
 
รับจ้าง
 
 
บ้านเลขที่ 81/2 หมู่ที่ 3 ต. สำราญราษฎร์ อ. ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
 
 
084-169-2269
 
 
  จอผักกาด
  น้ำพริกอี่ฮวก
  น้ำพริกอ่อง
  ห่อนึ่งปลา
  ห่อนึ่งหน่อไม้
  ห่อนึ่งหมู
  ห่อนึ่งไก่
  แอ็บกุ้ง
  แอ็บปลา
  แอ็บหมู
  แอ็บอี่ฮวก
  แอ็บอ่องออ