คลิกเพื่อดูข้อมูลผู้รู้ทั้งหมด
 
 
   
   
 
  นางสุมาลี ทะบุญ
 
 
 
ค้าขาย
 
 
บ้านเลขที่ 164 หมู่ที่ 10 บ้านไร่ ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
 
 
089-853-5310
 
 
  ขนมกนน้ำอ้อย
  ขนมวง
  คั่วถั่วเน่าเมอะ
  ถั่วเน่าเมอะ
  ถั่วเน่าแข็บ
  น้ำปู
  น้ำพริกขิง
  น้ำพริกข่า
  น้ำพริกจี้กุ่ง
  น้ำพริกตาแดง
  น้ำพริกถั่วเน่าเมอะ
  น้ำพริกถั่วเน่าแข็บ
  น้ำพริกน้ำปู
  น้ำพริกแคบหมู
  หลามบอน