คลิกเพื่อดูข้อมูลผู้รู้ทั้งหมด
 
 
   
   
 
  นางสาวพูลศรี ทิพย์กนก
 
 
 
ค้าขาย
 
 
บ้านเลขที่ 42 บ้านศรีสุพรรณ ต. หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 
 
0-5320-0069
 
 
  น้ำตับ