คลิกเพื่อดูข้อมูลผู้รู้ทั้งหมด
 
 
   
   
 
  นายประธาน นันไชยศิลป์
 
 
 
ค้าขาย
 
 
บ้านเลขที่ 90/2 หมู่ที่ 5 บ้านดอนปีน ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
 
 
0-5339-4260
 
 
  พริกลาบ
  ลาบปลา
  ลาบหมู
  ลาบไก่
  ส้าจิ๊น
  หลู้