การห่อเหมื้ยง

คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่่การห่อเหมื้ยง

ก่อนที่นำเหมี้ยงไปรับประทาน หรือใช้เลี้ยงแขก ชาวล้านนาจะนำเหมี้ยงไปห่อใบตองก่อน โดย 1 ห่อ บรรจุเหมี้ยงพอคำ และนิยมใส่ขิงอ่อนดอง และเกลือลงไปด้วย เพื่อเพิ่มรสชาติให้แก่เหมี้ยง (เสาวภา ทาแก้ว, สัมภาษณ์, 4 กรกฎาคม 2550)

ส่วนผสม

1. เหมี้ยง1 กำ
2. เกลือเม็ด2 ช้อนโต๊ะ
3. ขิงอ่อนดองซอย2 ช้อนโต๊ะ

วิธีการทำ

คลิกดูคลิปวิธีทำการห่อเหมื้ยง
1
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
2
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
3
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
4
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
1. นำเหมี้ยงที่ดองได้ที่แล้ว หยิบมาประมาณพอคำ ใส่เกลือและขิงดอง
2. พับเหมี้ยงให้มิดเกลือและขิง ฉีกใบตองขนาด 4 นิ้ว วางเหมี้ยงลงบนใบตอง
3. ม้วนใบตองตามทางยาวของใบตอง แล้วพับหัวพับท้าย
4. ฉีกใบตองขนาด 1 นิ้ว ห่อพันด้านนอก แล้วพับสอดเข้าด้านใน