เห็ดฟาง


 
            เห็ดบัว (กัญจนา ดีวิเศษ และคณะ, 2548, 245 )
 
            เห็ดฟางเป็นเห็ดที่ขึ้นในเขตร้อนจะเติบโตได้ในที่มีกองปุ๋ยทิ้งไว้นานนาน หรือกองฟางเก่าที่มีอินทรียวัตถุมากมาก กองเศษไม้เศษหญ้า สปอร์จะงอกเป็นใยอ่อนในอุณหถูมิ 40องศาเซลเซียส ดอกแรกเกิด มีลักษณะเป็นก้อนกลมสีขาว ตรงยอดเป็นสีเทาดำ ขนาด 1-3 เซนติเมตร เห็ดและก้านเห็ด เหลือส่วนที่ห่อหุ้ม หมวกเห็ดเมื่อกางเต็มที่ มีลักษณะคล้ายร่ม ตรงกลางหมวกสีเทาดำ ด้านใต้หมวกมีครีบสีขาว แผ่ในแนวรัศมี ภายในมีสปอร์ ก้านดอกมีลักษณะกลม ขนาดประมาณ 1 ซม. ยาว 4-6 ซม. ผิวเรียบ (กัญจนา ดีวิเศษ และคณะ, 2548, 245 )
 
        
            ไม่มีข้อมูล ข้อมูลทางอาหาร ดอกเห็ดอ่อน ใช้ ต้ม แกง ยำ ชาวล้านนานิยมนำมายำเรียกว่า ยำเห็ดฟาง ใช้พริกลาบเป็นเครื่องยำ ทำแบบเดียวกับยำจิ๊นไก่ ยำกบ (กัญจนา ดีวิเศษ และคณะ, 2548, 245 )
        
รสเย็นหวาน บำรุงร่างกาย บำรุงกำลัง แก้ช้ำใน บำรุงตับ (กัญจนา ดีวิเศษ และคณะ, 2548, 245 )
 
            ตลอดปี
 
 
            

กัญจนา ดีวิเศษ และคณะ, ผู้รวบรวม. (2548). ผักพื้นบ้านภาคเหนือ. เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ บรรณาธิการ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย.