หอมหัวใหญ่


 
            หอมฝรั่ง หอมใหญ่ (กลาง) หอมหัวใหญ่ (ใต้) (เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ และกัญจนา ดีวิเศษ, บรรณาธิการ, 2542, 224)
 
            หอมใหญ่เป็นพืชล้มลุกมีหัว อายุยืนถึง 2 ปี ลักษณะและสีของหอมใหญ่มีได้แตกต่างกันไปตามพันธุ์ บางชนิดมีหัวสีขาว สีเหลืองหรือสีแดง ซึ่งจะทำให้ส่วนประกอบของสารเคมีที่ได้แตกต่างกันไป ใบมีลักษณะเป็นแท่งยาวกลวง ปลายใบแหลม ดอกขนาดเล็กสีขาว อยู่รวมกันบนช่อดอก ซึ่งมีลักษณะคล้ายซี่ร่ม การปลูกใช้หัวแก่เก็บพักไว้ 2-6 เดือน เมื่อนำมาปลูกตัดเล็มรากเก่าและใบแห้งทิ้งให้หมด จึงปลูกลงในหลุม เสร็จแล้วใช้ฟางข้าวหรือแกลบคลุม (เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ และกัญจนา ดีวิเศษ, บรรณาธิการ, 2542, 224)
 
        
            หอมหัวใหญ่ 100 กรัม ให้พลังงานต่อร่างกาย 38 กิโลแคลอรี่ มีแคลเซียม 30 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 44 มิลลิกรัม เหล็ก 1.0 มิลลิกรัม วิตามินบีหนึ่ง 0.03 มิลลิกรัม วิตามินบีสอง 0.05 มิลลิกรัม และวิตามินบีหก 0.1 มิลลิกรัม (เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ และกัญจนา ดีวิเศษ, บรรณาธิการ, 2542, 224)
        
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา มีฤทธิ์คล้ายกระเทียมแต่มีสรรพคุณน้อยกว่า (เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ และกัญจนา ดีวิเศษ, บรรณาธิการ, 2542, 224)
 
            ไม่มีข้อมูล
 
 
            

เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ และกัญจนา ดีวิเศษ, บรรณาธิการ. (2542). ไม้ริมรั้ว: สมุนไพรกับวัฒนธรรมไทย ตอนที่ 2. นนทบุรี: สถาบันการแพทย์แผนไทย.