พริกหนุ่ม


 
            พริกมัน
 
            พันธุ์ของพริกหนุ่ม 1. พันธุ์แทงโก้ พริกมันแดงพันธุ์ลูกผสม แตกพุ่มดี ผลดก ผลอ่อนสีเขียวเข้มเมื่อแก่สีแดงเข้ม ความยาวผล 9-12 เซนติเมตร เก็บเกี่ยวครั้งแรกเมื่ออายุ 60-70 วันหลังย้ายปลูก เหมาะสำหรับบริโภคสดและส่งโรงงานอุตสาหกรรม 2. พันธุ์ 7216 พริกมันแดงพันธุ์ลูกผสม 3. พันธุ์ไวต้าเอส พริกหนุ่มเขียว 4. พันธุ์จอมทอง 2 พริกหนุ่มเขียว 5. พันธุ์สะบันงา พริกหนุ่มขาว 6. ซุปเปอร์ฮอท สีแดงเข้ม เนื้อหนา รสเผ็ด นิยมบริโภคสด
 
        
            มีธาตุแคลเซียม ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก มีวิตามินซี วิตามินเอ
        
รสเผ็ด ช่วยเจริญอาหาร ขับลม ช่วยย่อย

 
 
 
            

กรมส่งเสริมการเกษตร. (2550). พริกขี้หนู พริกหนุ่ม พริกมัน. ค้นวันที่ 10 สิงหาคม 2550 จาก http://www.doae.go.th/LIBRARY/html/detail/paddy/A23.htm

สถาบันการแพทย์แผนไทย. (2550). อาหารพื้นเมืองไทย. ค้นวันที่ 20 สิงหาคม 2550 จาก http://ittm.dtam.moph.go.th/data_articles/thai_food/thai_fd19.htm