ยอดมะขาม


 
 
 
        
            ใบมะขามอ่อน 100 กรัม มีพลังงาน 78 กิโลแคลอรี ไขมัน 1 กรัม คาร์โบไฮเดรต 16.1 กรัม โปรตีน 5.1 กรัม เส้นใย 1.3 กรัม แคลเซียม 24 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 52 มิลลิกรัม วิตามินเอ 4,183 หน่วย วิตามินบี 1 0.1 มิลลิกรัม วิตามินบี 2 0.11 มิลลิกรัม วิตามินซี 6 มิลลิกรัม ไม่มีไนอาซิน (มะปราง, 2548, 108) ข้อมูลทางอาหาร ใบและยอดอ่อน ปรุงรสเปรี้ยวในอาหาร เช่นต้มยำ ต้มโคล้ง ชาวล้านนานิยมนำมาทำส้ายอดมะขาม ดูเพิ่มเติมที่ มะขาม
 
             ฤดูฝนและฤดูหนาว
 
 
            

กัญจนา ดีวิเศษ และคณะ, ผู้รวบรวม. (2548). ผักพื้นบ้านภาคเหนือ. เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ บรรณาธิการ. พิมพ์ครั้งที่ 2. นนทบุรี: ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย.