ฮีตฮอยตีเสี้ยงไป

ID: 
149
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
พร้าวไกวใบ
หมวดหมู่: 
วิถีชีวิต
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าว เรื่อง “ฮีตฮอยตี้เสี้ยงไป” กล่าวถึงวิถีล้านนาที่นับวันจะหายไปจากสังคม บ้านเรือนสมัยก่อนขนาดไม่ใหญ่เหมือนสมัยนี้ พื้นบ้านทำด้วยฟากไม้ไผ่ หลังคามุงด้วยหญ้าคา เรียกว่า “ตูบ” ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ เมื่อถึงฤดูทำนาก็จะช่วยกันทำนา ด้วยวิถีลงแขก เมื่อเสร็จจากฤดูทำนา หากมีงานบุญก็จะช่วยกันเตรียมงานบุญอย่างเต็มที่ ปัจจุบันยุคสมัยเปลี่ยนไปจากเดิม คนอาชีพทำนาน้อยลง ยุ้งข้าวก็ขายให้กับคนรวยเพื่อเป็นของสะสม เคยใช้ควายไถ่นาแต่ปัจจุบันใช้เครื่องจักรทุ่นแรงแทน แรงงานก็จะเหลือแต่คนมีอายุ วัยรุ่นหนุ่มสาวไม่สนใจในการทำนา มีเทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลส่วนใหญ่จะสนใจอยู่ในโลกโซเซียล มีการแข่งขันสูงมิจฉาชีพก็มีมากขึ้น ประเพณีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมเริ่มเลือนหายไปจากสังคม
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผู้ให้ทุนสนับสนุน; ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล, ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้