อู้กำเมืองกั๋นเต๊อะ

ID: 
147
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
ช้างข้ามโต้ง
หมวดหมู่: 
การรณรงค์และการอนุรักษ์
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าว เรื่อง “อู้กำเมืองกั๋นเต๊อะ” เป็นค่าวเกี่ยวกับการรณรงค์ให้คนภาคเหนือพูดภาษาคำเมือง เพราะคนสมัยใหม่หลงใหลและนิยมในวัฒนธรรมต่างชาติกันมากขึ้น ไม่นิยม วัฒนธรรมการขับขานด้านวรรณกรรมล้านนา ได้แก่ ค่าว จ๊อย สะล้อ ซอ ซึง เห็นว่าเป็นสิ่งที่ล้าสมัย แต่ชื่นชอบเพลงสากล เพลงสตริง ผู้เขียนรู้สึกน้อยใจอย่างมาก จึงขอรณรงค์ให้ชาวล้านนาหันมาพูดภาษาคำเมือง หัดเขียนอักษรล้านนา และขอให้วงการศึกษาช่วยสนับสนุนนำสิ่งเหล่านี้มีโอกาสเข้าไปสอนในโรงเรียนด้วย คนเมืองส่วนหนึ่งไม่นิยมพูดคำเมือง เช่น คำว่า “อุ๊ย” เรียก ตา ยาย “ป้าก” เรียก ทัพพี “ไน่” เรียกว่า ละลาย และ “หม้อขาง” เรียก กระทะ เป็นต้น ขอให้กลับมาพิจารณาใช้คำเมืองซึ่งเป็นแบบดั้งเดิมของล้านนา เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานให้ลูกหลานต่อไป
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผู้ให้ทุนสนับสนุน; ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล, ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้