หัวอกจาวนา

ID: 
145
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
ช้างข้ามโต้ง
หมวดหมู่: 
วิถีชีวิต
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าว เรื่อง “หัวอกจาวนา” กล่าวถึงความทุกข์ของชาวนาเกี่ยวกับราคาของผลผลิตข้าวตกต่ำ ราคาข้าวเปลือกราคากิโลละ ๕ บาท ซึ่งมีราคาถูกกว่าอาหารสุนัข ข้าวที่ชาวนาปลูกมีต้นทุนที่สูงตั้งแต่เริ่มกระบวนการหว่านไถ่ ปลูกข้าว ไม่มีการลงแขกเหมือนดังสมัยก่อนไม่ได้อีกแล้ว ต้องใช้ทุนทรัพย์ในการจ้าง อีกทั้งปุ๋ยมีราคาแพง การขายข้าวเปลือกก็ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งกดราคาเอาเปรียบชาวนาทุกอย่าง รายได้ไม่พอใช้หนี้สินธนาคารที่กู้ยืมมา ได้แต่หวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลมาช่วยแก้ไขปัญหาในครั้งนี้
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผู้ให้ทุนสนับสนุน; ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล, ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้