หมอกควันมุงเมือง

ID: 
142
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
วิงวอน
หมวดหมู่: 
ปกิณกะ
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าว เรื่อง “หมอกควันมุงเมือง” กล่าวถึงการรณรงค์หยุดการเผาป่า สาเหตุของการเกิดหมอกควันซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศ ซึ่งหมอกนั้นเกิดขึ้นตามธรรมชาติในช่วงฤดูหนาวประมาณ ๓ เดือน ปัจจุบันเมื่อผ่านหน้าหนาวมาแล้ว ยังปรากฎหมอกอยู่ แต่เป็นหมอกควันจากการเผาป่า ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคภัย ควันทำให้แสบตา เป็นโรคทางเดินหายใจ เพราะเกิดจากการกระทำของมนุษย์ เหตุการณ์แบบนี้ผ่านมาหลายปีก็ยังแก้ไม่ได้ ขอความร่วมมือทุกคนหยุดเผาป่า และควรช่วยกันรักษาต้นไม้ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของน้ำเอาไว้
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผู้ให้ทุนสนับสนุน; ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล, ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้