เสียดายมรดกล้านนา

ID: 
139
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
พร้าวไกวใบ
หมวดหมู่: 
การรณรงค์และการอนุรักษ์
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าว เรื่อง “ เสียดายมรดกล้านนา” กล่าวถึงวัฒนธรรมทางด้านวรรณกรรมล้านนาที่มีมาแต่โบราณกาล ที่นับวันจะเลือนหายไปจากคนชนรุ่นหลัง ซึ่งไม่เป็นที่นิยมศึกษา เรียนรู้ ท่านพญาพรหมโวหาร กวีเอกแห่งล้านนา ถ้าท่านทราบคงจะเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ไม่มีผู้สืบสานภาษาวรรณกรรมค่าวล้านนา ซึ่งปัจจุบันชนรุ่นหลังมักจะกลืนเอาวัฒนธรรมต่างชาติ เช่น การให้ความสำคัญกับวันวาเลนไทน์ วันฮาโลวีน มากกว่าประเพณียี่เป็งที่เป็นประเพณีที่มีมาช้านาน การจัดงานเลี้ยงวันเกิดกันอย่างสนุกสนาน เป็นต้น ผู้เขียนจึงอยากเชิญชวนให้คนรุ่นใหม่ หันมาใส่ใจกับประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นมรดกอันทรงคุณค่าของชาวล้านนา และให้ช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานให้ยาวนานสืบไป
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผู้ให้ทุนสนับสนุน; ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล, ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้