ศัพท์กำเมืองวันละกำ

ID: 
134
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
พร้าวไกวใบ
หมวดหมู่: 
ประเพณีและวัฒนธรรม
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าว เรื่อง “ศัพท์กำเมืองวันละกำ” กล่าวภาษาคำเมือง หรือภาษาพื้นเมืองซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือ เป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์และสืบสาน จึงขอยกตัวอย่างคำเมืองวันละคำ ได้แก่ ภาษาไทยกลาง ภาษาคำเมือง ภาษาไทยกลาง ภาษาคำเมือง ผ้าเช็ดตัว ผ้าต้อย หลุม โหม้ง ดู ผ่อ เยอะแยะ ป่าเล้อป่าเต๋อ พระ ตุ๊เจ้า แทะ แหง้น ผ่าน ก๋าย แตงโม มะเต้า สาย ขวาย ใกล้ชิด อยู่แหมะ รื้อ ไซ้ ดอกตุม จี๋ ยี่สิบ ซาว กระจก แว่น
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผู้ให้ทุนสนับสนุน; ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล, ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้