วิถีบ้านเฮา

ID: 
132
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
พร้าวไกวใบ
หมวดหมู่: 
วิถีชีวิต
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าว เรื่อง “วิถีบ้านเฮา” กล่าวถึงวิถีชีวิตสมัยก่อน เมื่อถึงฤดูทำนาผู้ชายทำหน้าที่ไถนา ผู้หญิงทำหน้าที่หว่านกล้า และช่วยกันหาไม้ไผ่มาทำฟากเพื่อสร้างเป็นห้างนา การทำนามีการลงแขกช่วยกัน สำหรับเรื่องอาหารการกินก็หาได้ไม่ยาก สามารถหาพืชผักนำมาปรุงเป็นอาหารได้จากป่าใกล้ๆบ้าน เมื่อถึงตอนกลางวันก็นั่งล้อมวงรับประทานกันที่ห้างนา เมื่อหว่านกล้าแล้ว 3 เดือนต่อมาให้หลัง ก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวข้าว เจ้าภาพก็จะเตรียมอุปกรณ์เพื่อการช่วยกันลงแขกจนเสร็จ ตลอดจนช่วยกันขนข้าวใส่ยุ้งฉาง เมื่อถึงเทศกาลยี่เป็งถึงเป็นเวลาล่วงเข้าสู่ช่วงว่างเว้นจากการทำนา ก็จะมีวิถีของคนชนบทโดยจะหาเลี้ยงชีพตามท้องไร่ท้องนา เช่น การจับตั๊กแตน การขุดหาหนูนา การขุดปูนา การทอดแหจับปลาและเก็บพืชผักพื้นบ้าน เป็นต้น วิถีชาวบ้านแบบดั้งเดิมค่อยสูญหายไปด้วยสังคมในสมัยปัจจุบัน วิถีชีวิตได้เปลี่ยนไปตามเวลา ความสัมพันธ์กันก็ลดน้อยลง ไม่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเหมือนก่อน ต่างคนต่างทำงาน สำหรับเรื่องอาหารการกินต้องหาซื้อกันเป็นส่วนใหญ่ จึงต้องระมัดระวังสารพิษเจือปนที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิต
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผู้ให้ทุนสนับสนุน; ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล, ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้