วัฒนธรรมล้ำค่าล้านนาไทย

ID: 
130
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
พร้าวไกวใบ
หมวดหมู่: 
ประเพณีและวัฒนธรรม
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าว เรื่อง “วัฒนธรรมล้ำค่าล้านนาไทย” กล่าวถึงวิถีชีวิตของแต่ละท้องถิ่นย่อมแตกต่างกันไป ตามประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้น เช่น ในท้องถิ่นภาคเหนือ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ เมื่อถึงวันพระ ไปทำบุญ จัดข้าวปลา อาหารคาว หวาน ไปถวายพระอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ เมื่อมีงานปอยหลวง ผู้ใหญ่บ้านจะเชิญชวนให้ลูกบ้านทำบุญแห่ครัวทานเป็นที่สนุกสนานกัน หรือเมื่อมีงานสลากภัต มีช่างฟ้อน กลองสะบัดชัย แสดงในงาน เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์ มีการเข้าวัดทำบุญ ดำหัวผู้อาวุโส สรงน้ำพระ เป็นต้น ทางด้านศิลปหัตถกรรม การแต่งกาย ภาษาถิ่น ก็มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง สังคมชนบทมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามที่เราควรรักษาไว้สืบไป
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผู้ให้ทุนสนับสนุน; ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล, ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้