ลูกคนเมืองอู้กำเมืองบ่เป๋น

ID: 
129
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
ม้าย่ำไฟ
หมวดหมู่: 
การรณรงค์และการอนุรักษ์
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “ลูกคนเมือง อู้กำเมืองบ่เป๋น” กล่าวถึงการรณรงค์ให้เยาวชน ลูกหลานคนท้องถิ่นภาคเหนือ ให้สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมการพูดภาษาพื้นเมือง เพราะเยาวชนรุ่นใหม่ พ่อแม่นิยมสอนให้ลูกพูดภาษาไทยกลาง เด็กจึงพูดภาษาคำเมืองไม่เป็น ซึ่งต่อไปในอนาคตภาษาคำเมืองอาจถูกกลืนและสูญสิ้นไป ซึ่งในอดีตการตั้งชื่อบุคคลมักเป็นภาษาพื้นเมือง เช่น จั๋นสม จั๋นติ๊บ คำเอ้ย เปรียบเทียบชื่อในปัจจุบันจะมีการตั้งชื่อเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น แบ็งค์ เอ็ม มิกซ์ เป็นต้น ดังนั้นผู้เขียนจึงวอนขอให้ตระหนักเห็นความสำคัญของภาษาท้องถิ่นซึ่งเป็นภาษารากเหง้า และเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือที่สมควรอนุรักษ์ คือภาษาคำเมือง
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผู้ให้ทุนสนับสนุน; ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล, ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้