มหาจ้าติ

ID: 
125
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
ช้างข้ามโต้ง
หมวดหมู่: 
คติธรรม
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าว เรื่อง “มหาจ้าติ” กล่าวถึงมหาชาติกัณฑ์ทศพร ๑๙ คาถา พระอินทร์ประสาทพรแก่พระนางผุสดี ก่อนที่จะจุติลงมาเป็นพระราชมารดาของพระเวสสันดร ภาคสวรรค์ พระนางผุสดีเทพอัปสรสิ้นบุญท้าวสักกะเทวราช สวามีทรงทราบจึงพาไปประทับยังสวนนันทวันในเทวโลก พร้อมให้พร ๑๐ ประการ คือ ๑. ขอให้ได้อยู่ในปราสาทของพระเจ้าสิริราช กรุงมัททราชแห่งนครสีพี ๒. ขอให้มีดวงเนตรดำดุจนัยน์ตาลูกเนื้อทราย ๓. ขอให้คิ้วดกดำ ๔. ขอให้ได้นาม "ผุสดี" ดังภพเดิม ๕. ขอให้มีพระโอรสที่ทรงเกียรติยศเหนือกษัตริย์ทั้งหลาย ๖. ขอให้พระครรภ์งาม แบนราบดั่งสตรีสามัญ ๗. ขอให้มีถันงดงามอย่ารู้ดำและหย่อนยาน ๘. ขอให้เส้นพระเกศาดำขลับตลอดชาติ ๙. ขอให้ผิวพรรณละเอียดบริสุทธิ์ดุจทองคำธรรมชาติ ๑๐. ขอให้ได้มีอำนาจปลดปล่อยนักโทษได้
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผู้ให้ทุนสนับสนุน; ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล, ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้