พรปี๋ใหม่

ID: 
123
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
พร้าวไกวใบ
หมวดหมู่: 
ปกิณกะ
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าว เรื่อง “พรปี๋ใหม่” กล่าวถึงเทศกาลเมื่อเริ่มต้นขึ้นปีใหม่ เป็นเวลาแห่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่ แก้ไขสิ่งที่เคยทำผิดพลาดไป คิดสร้างสรรค์ทำในสิ่งที่คิดไว้ ไม่ควรคิดพลัดวันประกันพรุ่ง เพราะเวลานั้นผ่านไปอย่างรวดเร็ว ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ผู้เขียนขออวยพรให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครอง ให้ทุกท่านมีเกียรติยศ ชื่อเสียง คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนา ชาวสวนก็ขอให้ได้ผลผลิตดีๆ ยิ่งขึ้นไป ค้าขายก็ขอให้ค้าขายดีมีกำไร คนที่โสดก็ขอให้ได้คู่ครอง มีผิวพรรณวรรณะสดใส อายุยืน มีสติปัญญาดี มีความเข็มแข็งต่อสู้กับภัยอันตรายใดๆ และมีความสุขสวัสดีตลอดปีใหม่นี้ด้วยเทอญ
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผู้ให้ทุนสนับสนุน; ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล, ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้