ต๋ำนานจ๊อย

ID: 
116
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
วิงวอน
หมวดหมู่: 
ตำนาน
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าว เรื่อง “ต๋ำนานจ๊อย” เป็นตำนานเกี่ยวกับทำนองจ๊อยค่าว ทำนองวิงวอนหนโลก เล่ากันว่า เจ้าเมือง “ท้าวตาทอก” ปกครองเมืองลัวะ มักจะถูก “ฮ่อ” รุกรานอยู่เสมอๆ ครั้งหนึ่งเมื่อฮ่อนำทัพมาทำสงครามกับเมืองลัวะ ซึ่งเมืองลัวะนั้นมีคนไม่มากนักก็พ่ายแพ้ไปในที่สุด ท้าวตาทอกนั้นเสียชีวิตลงไปในสงครามในครั้งนั้น ในสมัยนั้นมีความเชื่อว่า หากมีใครตายในสนามรบห้ามนำกลับเข้าเมืองมาโดยเด็ดขาด ให้เผาเสียนะที่นั้น เมื่อทหารนำความมาแจ้งแก่นาง “อุดมพะก๋าย” ซึ่งเป็นภรรยาของท้าวตาทอก นางก่อเกิดความเศร้าเสียใจยิ่งนัก จึงรำพึงรำพันออกมาเป็นคำพูดว่า “ผัวข้าเหย มาต๋ายต้อดละ หนีจากตั๋วข้า นี้ไป ต่อไปจากนี้ จักอยู่กับไผ กัมม์เวรอันใด เถิงเป๋นอย่างอี้” ชาวเมืองได้ฟังก็เกิดความเศร้าใจยิ่งนัก เพราะนางพูดออกมาด้วยเสียงที่คร่ำครวญปิ่มว่าจะขาดใจ มีท่วงทำนองที่สอดรับ คล้องจอง ตั้งแต่นั้นมา ชาวเมืองเลยเรียกเสียงที่นางได้พูดออกมาว่า “ จ๊อย” ทำนองวิงวอนหนโลก
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผู้ให้ทุนสนับสนุน; ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล, ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้