ต๋ายแล้วไปไหน

ID: 
114
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
พร้าวไกวใบ
หมวดหมู่: 
ปกิณกะ
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าว เรื่อง “ต๋ายแล้วไปไหน” กล่าวถึงชีวิตหลังความตายตามหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา เมื่อมนุษย์ตายไปแล้วนั้น จะเหลือแต่วิญญาณที่ล่องลอยไปเท่านั้น เหลือไว้แต่กรรมชั่วกรรมดีเท่านั้น เมื่อตายไปวิญญาณจะต้องพบกับยมบาล เชื่อกันว่าท่านยมบาลมีรูปร่างสูงใหญ่ถือบัญชีกรรมไว้ เรียกว่าบัญชีหนังหมา และเป็นผู้ที่กำหนดว่าคนเราเมื่อตายไป จะได้ไปสู่นรกหรือสวรรค์ ผู้ที่กระทำบาปหรือกรรมชั่วก็จะถูกใส่โซ่ตรวนไว้ จะต้องเผชิญกับฝูงหมาที่คอยจะขย้ำคนที่ทำบาป ส่วนผู้กระทำแต่กรรมดีไม่ต้องเผชิญกับสัตว์ร้าย ไม่ต้องมีโซ่ตรวนผูกมัด ก็จะได้เดินทางสู่ประตูสวรรค์ เพราะกรรมดีที่ได้กระทำไว้ ครั้งเมื่อยังเป็นมนุษย์
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผู้ให้ทุนสนับสนุน; ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล, ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้