ดำหัวคนเถ้า

ID: 
113
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
ช้างข้ามโต้ง
หมวดหมู่: 
ประเพณีและวัฒนธรรม
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าว เรื่อง “ดำหัวคนเถ้า” กล่าวถึงการดำหัวผู้อาวุโส ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของประเพณีปีใหม่เมืองที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน ตามจารีตประเพณีของชาวล้านนา ซึ่งปฏิบัติต่อพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ครูบาอาจารย์ ผู้อาวุโส ที่เคารพนับถือทั้งหลาย โดยนำเอาธุปเทียน ข้าวตอกดอกไม้ น้ำขมิ้นส้มป่อย น้ำอบน้ำหอม ไปขอพรจากท่าน และเป็นการระลึกถึงบุญคุณของท่าน และในหมู่บ้านก็จะมีพิธีดำหัวผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่บ้าน นอกจากกิจกรรมการดำหัวแล้ว ถือได้ว่าเป็นวันครอบครัวซึ่งมีการพบปะญาติพี่น้องอีกด้วย รวมถึงการไปทำบุญให้แก่ผู้ล่วงลับ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการขนทรายเข้าวัดในวันนั้นด้วย ผู้เขียนยังได้อวยพรให้มีความสุข ปราศจากเคราะห์ภัยทั้งหลาย มีโชคลาภ และมีอายุยืนยาว
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผู้ให้ทุนสนับสนุน; ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล, ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้