ดอกไม้เมืองเหนือ

ID: 
112
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
พร้าวไกวใบ
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าว เรื่อง “ดอกไม้เมืองเหนือ” กล่าวถึงความงามของดอกไม้นานาพันธุ์ในสวน ซึ่งมีดอกไม้สวยงามหลากหลายชนิด ได้แก่ ดอกหอมนวล ดอกอินทนิล ดอกบัวระวง ดอกเสี้ยว ดอกขะยอม (พะยอม) ดอกสะบันงา ดอกคำปู้จู้ (ดาวเรือง) ดอกลมแล้ง (ราชพฤกษ์ หรือดอกคูณ) ดอกตะหล้อม (บานไม่รู้โรย) ดอกจ๋ำป๋าลาว ดอกบัวตอง ดอกเอื้องเผิ้ง (เอื้องผึ้ง)ดอกบัวผัด ดอกเก็ดถะหวา (พุดซ้อน) ดอกแก้ว ดอกส้มสุก (โศก) ดอกคำใต้ ดอกก๋าสะลอง และดอกก๋าสะลองคำ รวมดอกไม้ทั้งหมดสิบเก้าชนิด
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผู้ให้ทุนสนับสนุน; ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล, ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้