ความสุข 5 ด้าน

ID: 
107
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
วิงวอน
หมวดหมู่: 
ปกิณกะ
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าว เรื่อง “ความสุข ๕ ด้าน” กล่าวถึงชีวิตมนุษย์มีทั้งผิดหวังละสมหวัง แต่ทุกคนก็ปรารถนาที่จะมีความสุข ๕ ด้านดังนี้ 1. มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง 2. มีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน และสังคมที่ดี 3. มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และช่วยเหลือสังคม 4. มีสติปัญญาดี สามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ด้วยเหตุผล 5. ความสุขสงบ เข้าใจในธรรมะ ขอให้ทุกคนหมั่นสร้างคุณงามความดีไว้ จะทำให้ชีวิตมีความสุข
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผู้ให้ทุนสนับสนุน; ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล, ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้