คนเมืองบ่อู้กำเมือง

ID: 
106
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
วิงวอน
หมวดหมู่: 
การรณรงค์และการอนุรักษ์
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าว เรื่อง “ลูกคนเมือง อู้กำเมืองบ่เป๋น” กล่าวถึงการรณรงค์ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่พูดภาษาท้องถิ่นภาคเหนือ ซึ่งเป็นภาษาพื้นเมืองที่ใช้สื่อสารกันมายาวนาน เป็นภาษาที่เข้าใจกันดีในท้องถิ่น จะแตกต่างกันก็ตรงที่สำเนียงของแต่ละท้องถิ่นเท่านั้น ปัจจุบันพ่อแม่นิยมสอนลูกหลานให้พูดภาษากลางเป็นส่วนใหญ่ ไม่ส่งเสริมให้ลูกพูดภาษาเหนือมากนัก ผู้เขียนจึงขอเชิญชวนและรณรงค์ให้ผู้ปกครอง พ่อ แม่ สอนลูก หลาน ให้พูดภาษาของท้องถิ่นภาคเหนือ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชาวล้านนาอย่างแท้จริง หากเยาวชนรุ่นหลังไม่สืบสานวัฒนธรรมทางด้านภาษาถิ่นแล้ว อาจสูญหายไปจากสังคมคนล้านนาได้ในอนาคต
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผู้ให้ทุนสนับสนุน; ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล, ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้