เข้าวัดกั๋นเต๊อะ

ID: 
105
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
ช้างข้ามโต้ง
หมวดหมู่: 
การรณรงค์และการอนุรักษ์
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าว เรื่อง “เข้าวัดกั๋นเต๊อะ” เป็นการเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนมีความศรัทธาให้หันมาเข้าวัดทำบุญ ซึ่งเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจยึดถือหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ให้คนปฏิบัติแต่ความดี รักษาศีล ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งหลาย มีพระสงฆ์เป็นผู้เผยแผ่หลักธรรมคำสอนให้แก่พุทธศาสนิกชน ซึ่งถือว่าวัดเป็นสถานที่ขัดเกลาจิตใจ สามเดือนในช่วงเข้าพรรษา จึงขอเชิญชวนกันมาเลิกเหล้า เพราะหากใครยังดื่มเหล้า จะไม่พบความเจริญ เป็นเหตุให้เกิดเรื่องทะเลาะวิวาท และเกิดความสูญเสีย ควรเข้าวัดทำบุญ ปฏิบัติธรรม จะทำให้จิตใจสงบ มีความสุข ได้บุญกุศล จึงขอรณรงค์ให้ชวนกันเข้าวัดกันเถอะ
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผู้ให้ทุนสนับสนุน; ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล, ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้