ของกิ๋นพื้นเมือง

ID: 
103
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
พร้าวไกวใบ
หมวดหมู่: 
วิถีชีวิต
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าว เรื่อง “ของกิ๋นพื้นเมือง” กล่าวถึงตำรับอาหารพื้นบ้านภาคเหนือซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาคเหนือด้านอาหาร และวัฒนธรรมของไทยถือเรื่องของการกินเป็นเรื่องใหญ่ ดังจะเห็นได้ว่า การทักทายกันของคนไทย เมื่อพบหน้ากัน มักจะทักทายกันว่า “กินข้าวหรือยัง” ผู้เขียนได้หยิบยกเมนูอาหารเหนือที่นิยมรับประทาน ได้แก่ น้ำพริกแดง แกงฟักเขียว ยำเตา แกงหน่อไม้ ผัดกบกระเพรา ส้ามะเขือแจ้ ห่อนึ่ง แกงผักบุ้ง น้ำพริกปลาร้า ลาบเนื้อ น้ำพริกแมงดา ยำหน่อไม้ ยำไก่ใส่หัวปลี แกงขนุน ตำไข่มดแดง แกงแคเห็ดลม แกงอ่อมเครื่องใน แกงคั่ว แกงโฮ๊ะ แกงฮังเล แกงหอย แกงหยวก แกงผักแว่นน้ำ แกงอ๊อดปูนา น้ำพริกน้ำปู แกงส้มปลาค้าว ผักกาดจอ แกงแคเขียดนา ลาบปลาบอกปลาสร้อย ผัดบวบ ตำมะเขือยาว ยำขี้ปลาฟัก น้ำพริกอ่อง และตำหน่อไม้ดอง
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผู้ให้ทุนสนับสนุน; ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล, ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้