การกำเนิดโลกและมนุษย์

ID: 
101
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
ม้าย่ำไฟ
หมวดหมู่: 
คติธรรม
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าว เรื่อง “การกำเนิดโลกและมนุษย์” ซึ่งปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ ในคัมภีร์อัคคัญญสูตร กล่าวไว้ว่า สัตว์โลกส่วนมากที่รอดชีวิตได้ไปเกิดในชั้นอาภัสสรพรหม มีสภาพเป็นกายทิพย์ มีฤทธิ์ทางใจ มีปีติเป็นอาหาร มีรัศมีแผ่ซ่านออกจากกาย สัญจรอยู่ในอากาศ สถิตอยู่ในวิมานอันงดงามนานแสนนาน จากนั้น ช่วงที่โลกกลับก่อตัวขึ้นใหม่เริ่มจากสภาพที่เป็นน้ำแผ่เต็มอวกาศอันเวิ้งว้าง ว่างเปล่า ไม่มีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ และดวงดาวใดๆ ทั่วบริเวณมืดมิด โลกค่อยๆ แข็งตัวขึ้นมีพืชพรรณเกิดขึ้นตามลำดับคือ ๑) ง้วนดิน ลอยอยู่บนผิวน้ำ ๒) สะเก็ดดิน ๓)เครือดิน ๔) ข้าวสาลี เกิดเองตามธรรมชาติ ผลิตผลเป็นข้าวสารสุกไม่มีแกลบและรำ เมื่อบริโภคพืชพรรณเหล่านั้นเป็นอาหาร จึงมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายมากขึ้น ทำให้เกิดลักษณะเป็นมนุษย์ผู้ชายและผู้หญิงเด่นชัด เมื่อคนต่างเพศเพ่งมองกันจึงเกิดความรู้สึกทางเพศขึ้น และได้เสพเมถุนธรรมกัน จนเกิดเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ ข้าวสาลีเกิดเองนี้มีลักษณะพิเศษ คือต้นที่ถูกเก็บผลไปในตอนเช้า จะผลิตผลขึ้นใหม่อีกในตอนเย็นหรือต้นที่ถูกเก็บผลในตอนเย็น จะผลิตผลขึ้นใหม่อีกในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น พวกเขาจึงมีข้าวสาลี ให้บริโภคอย่างไม่บกพร่อง ต่อมาเมื่อมีการสะสมขึ้นคือ บางพวกเก็บมาครั้งเดียว สำหรับบริโภคทั้งเช้าและเย็น ทำให้ต้นข้าวสาลีที่ถูกเก็บผลไปแล้ว ไม่ผลิตผลอีกต่อไป มหาชนจึงได้ประชุมกันเพื่อแก้ไขป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นโดยตกลงให้แบ่งสรรที่ดินให้แต่ละคน มีสิทธิครอบครองเพื่อทำมาหากินและคัดเลือกผู้มีลักษณะดีให้ทำหน้าที่ปกครองดูแลในฐานะเจ้าของแผ่นดิน จึงมีคำว่า ราชา เกิดขึ้น อีกกลุ่มหนึ่งช่วยทำหน้าที่สั่งสอนและทำพิธีลอยบาปให้ จึงมีคำว่า พราหมณ์ เกิดขึ้น พวกที่นิยมเสพเมถุนธรรมซึ่งเป็นผู้ครองเรือนและมีหน้าที่ทำงานต่างๆ ตามถนัด จึงมีชื่อว่า แพศย์ นอกจากนี้ยังมี ประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งทำการงานที่ต่ำกว่าพวกแพศย์จึงมีชื่อว่า สุททะ หรือ ศูทร ต่อมามีกษัตริย์ผู้เบื่อหน่ายหน้าที่ปกครอง จึงออกไปบวชเป็นบรรพชิต เรียกตัวเองว่า สมณะ
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผู้ให้ทุนสนับสนุน; ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล, ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2561
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้