ที่มาของศีลห้า

ID: 
100
ประเภท: 
ค่าวฮ่ำ
หมวดหมู่: 
คติธรรม
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “ที่มาของศีลห้า” กล่าวถึงที่มาของ ศีลข้อที่ ๕ “ห้ามดื่มสุราของมึนเมา” โดยมีที่มาตั้งแต่ครั้งเมื่ออดีตกาลได้มีนาง ”วิสาขา” นางมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก นางตั้งใจที่จะพบกับพระพุทธเจ้าสักครั้ง เมื่อทราบว่าพระพุทธเจ้าเดินทางมาพำนักที่ใกล้บ้านของนาง นางจึงเตรียมสำรับอาหาร เพื่อจะถวายพระพุทธเจ้า แต่เมื่อนางมาถึง พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปแล้ว นางจึงเสียใจมาก เทสำรับอาหารลงในโพรงไม้ซึ่งเป็นต้นส่าเหล้าซึ่งมีฤทธิ์ทำให้เมาได้ เมื่อถึงฤดูฝน ส่าเหล้าก็ไหลไปรวมกับข้าวในนาของชาวนา ทำให้เกิดน้ำขาวๆ เมื่อสัตว์น้อยใหญ่ผ่านมาก็แวะดื่มน้ำขาวนั้น ทำให้มีอาการมึนเมา บ้างทะเลาะเบาะแว้ง บ้างก็คึกคัก ทำให้ไม่มีสติ พระพุทธเจ้าเห็นฤทธิ์ของสุราแล้ว จึงได้บัญญัติไว้ในศีลข้อที่ ๕ ว่าห้ามดื่มสุราเมรัยของมึนเมา
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้