วันดี วันเสีย ประจำเดือน

ID: 
098
ประเภท: 
ค่าวฮ่ำ
หมวดหมู่: 
วิถีชีวิต
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “วันดี วันเสีย ประจำเดือน” กล่าวถึงความเชื่อของคนโบราณในการดูฤกษ์ยามก่อนจะประกอบพิธีสำคัญ เพราะมีความเชื่อว่าหากประกอบพิธีสำคัญตรงกับวันเสียจะทำให้เดือดร้อน ไม่มีความสุข เสียทรัพย์ได้ - ในเดือนเกี๋ยง เดือนห้า เดือนเก้า วันอาทิตย์กับวันจันทร์ คือ วันเสีย - ในเดือนยี่ เดือนหก เดือนสิบ วันอังคาร คือ วันเสีย - ในเดือนสาม เดือนเจ็ด เดือนสิบเอ็ด วันเสาร์กับวันพฤหัส คือ วันเสีย - ในเดือนสี่ เดือนแปด เดือนสิบสอง วันศุกร์กับวันพุธ คือ วันเสีย - วัน ๑ ค่ำ, ๓ ค่ำ, ๖ ค่ำ, ๑๑ ค่ำ, และ ๑๓ ค่ำ เป็นวันดี - วัน ๒ ค่ำ, ๔ ค่ำ, ๕ ค่ำ, ๗ ค่ำ, ๘ ค่ำ, ๙ ค่ำ, ๑๐ ค่ำ, ๑๒ ค่ำ, ๑๔ ค่ำ และ ๑๕ ค่ำ เป็นวันเสีย
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้