ชวนกันกินผัก

ID: 
097
ประเภท: 
ค่าวฮ่ำ
หมวดหมู่: 
ปกิณกะ
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “ชวนกั๋นกิ๋นผัก” กล่าวถึงความสุขของมนุษย์ 3 อย่าง ได้แก่ การกิน กาม และเกียรติยศ เพราะเพียงแค่มีกิน มีใช้ มีคนเคารพนับถือก็ไม่มีความทุกข์แล้ว ผู้เขียนได้เปรียบเทียบท้องของมนุษย์เหมือนกับป่าช้า และยักษ์ ที่รักท้องไส้ของตนเอง ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อให้อิ่มท้อง ผู้เขียนจึงเชิญชวนให้กินผัก นอกจากจะได้บุญ และยังไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรค เช่น มะเร็ง กระเพาะ และลำไส้ เป็นต้น
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้