ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ

ID: 
096
ประเภท: 
ค่าวฮ่ำ
หมวดหมู่: 
ปกิณกะ
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ” กล่าวถึงการออกกำลังกายโดยการปั่นรถจักรยานซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่ผู้สูงอายุนิยม โดยมีการตั้งเป็นชมรมเพื่อนัดหมายกันไปปั่นจักรยาน นอกจากจะได้ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงแล้ว ยังได้สานสัมพันธ์ในชมรม และได้ชื่นชมธรรมชาติระหว่างทางอีกด้วย
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้