วันพืชมงคล

ID: 
095
ประเภท: 
ค่าวฮ่ำ
หมวดหมู่: 
ประเพณีและวัฒนธรรม
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “วันพืชมงคล” กล่าวถึงความสำคัญของวันพืชมงคล เนื่องด้วยในหลวงทรงห่วงใยชาวนา เกษตรกร ที่อดทนทำการเกษตรเพื่อปากท้องของคนไทยมาโดยตลอด โดยลักษณะของพิธีคือการใช้พระโคเสี่ยงทายความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลในแต่ละปี ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่พระโคเลือกในแต่ละปี วันพืชมงคล หมายถึง วันที่กำหนดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีเก่าแก่มาแต่โบราณที่เสริมสร้างให้เกิดขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้